Hodnota č. 7: Sounáležitost

Pro lidi, kteří mají vysoce zastoupenu tuto hodnotu je nejdůležitější zapadnout do skupiny a být oblečeni tak, jak je oblečena většina. Tato hodnota může a nemusí být spojena s nošením trendů. Vysvětlení: V mladším věku obvykle kolektiv trendy sleduje a důsledně nosí, proto je pro tyto osoby důležité trendy nosit. Později se karta postupně obrací. S přibývajícím věkem množství lidí, kteří se o oblékání a styl zajímají, klesá. Pro osoby se silně zastoupenou hodnotou sounáležitosti je pak velmi těžké vystoupit z davu, žít a oblékat se podle své chuti. Mají obavu, že by je okolí vnímalo jako namyšlené, neschopné obléci se adekvátně situaci (což reálně nemusí být vůbec pravda), nebo že by své okolí oblečením urazili, což nechtějí. V dnešní, svobodné době může být tato hodnota velmi svazující.

Jak tyto osoby uvažují?

 • Mohou se o oblékaní velice zajímat.
 • Nosí to, co většina.
 • Oblékají se podle toho, jak se oblékají jejich přátelé.
 • Nechtějí, aby si ostatní mysleli, že se předvádí.
 • Důležité je obléci se přiměřeně příležitosti.
 • Chtějí si získat a zachovat přátele.
 • Chtějí, aby je ostatní měli rádi.
 • Záleží jim na jejich popularitě ve skupině, svoji hodnotu odvozují podle oblíbenosti v kolektivu a podle toho, jak je hodnotí ostatní.
 • Rádi nakupují s kamarádkami/s kamarády.
 • Nevezmou si lepší šaty, než jaké má kamarádka, protože nechtějí zranit její pocity.
 • Co by si holky v práci pomyslely?
 • Co by o mně řekli sousedi?

Leave a Reply